ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.25 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน