ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านซับสีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านต้อน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน