ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน