ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน