ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.75 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.75 ทอง 12  
14 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.75 ทอง 14  
16 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.25 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.25 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน