ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน