ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน