ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.37 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.50 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน