ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.20 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.20 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน