ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.25 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน