ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.90 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63.60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน