ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาฮี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69.20 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.20 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60.20 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน