ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 9  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน