ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 4  
9 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 4  
10 โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 4  
11 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน