ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 171
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน