ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนถาวร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน