ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65.90 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64.76 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62.04 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 57.86 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโปร่งโก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55.59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนตาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 52.67 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 49.98 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดพุทโธวาท สพป. ชัยภูมิ เขต 1 49.83 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 43.86 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 43.05 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 42.57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 40.69 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 34 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 26 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 24 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 16 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน