ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.39 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.13 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69.28 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67.52 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66.24 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55.19 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 54.71 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 53.86 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 52.31 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนาฮี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 48.98 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 45.57 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 44.75 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 40.94 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 37.10 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 36.34 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 33.10 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน