ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.64 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.97 ทอง 5  
6 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.64 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน