ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 57.82 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 49.92 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 45.37 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 35.24 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 35.05 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 33.89 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 32.37 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 29.69 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน