ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน