ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน