ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน