ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.01 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.01 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71.01 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64.66 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน