ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนถาวร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.33 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน