ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน