ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน