ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.33 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน