ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 14  
18 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน