ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน