ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน