ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาฮี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน