ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนตาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน