ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน