ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.50 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน