ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.99 เงิน 9  
10 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.99 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.99 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.98 เงิน 12  
13 โรงเรียนสหประชาสรร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74.99 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.99 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67.99 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67.65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64.99 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63.99 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน