ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน