ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน