ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน