ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 48 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน