ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.60 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน