ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน