ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.30 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.67 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน