ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.25 ทอง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน