ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 12  
16 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน