ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน