ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านนาฮี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 8  
13 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 8  
14 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 8  
15 โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 8  
16 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 8  
17 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 8  
18 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน