ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  
11 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน