ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดพุทโธวาท สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน