ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสงแคน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 8  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน